Poradenství

info head

Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně

Pusťte si se svými dětmi toto video a připravte se na následné povídání si o tom, co jste v něm viděli.

https://www.youtube.com/watch?v=s_5g2fvsjVs&t=61s&ab_channel=Nov%C3%A1%C5%A0kola

Na konci filmu jsou tři možnosti, jak se hrdinové příběhu mohou zachovat. Zkuste si na ni  odpovědět i vy sami a zeptejte se syna či dcery, jak by reagovali? 

  1. A) přidám se B) pokusím se to zastavit C) odmítnu se zapojit 

Popovídejte si s dítětem o jeho volbě: 

Proč by se tak rozhodlo? 

Co by potřebovalo, aby se mohlo nastat?

Zkuste společně přijít na větu,  kterou by mohlo v takové situaci doopravdy použít. Vyzkoušejte si ji společně říci.

Na co se ještě můžete svého dítěte zeptat: 

Zažil(a) jsi někdy něco podobného ty, nebo tvoji spolužáci? 

Slyšel(a) jsi o tom třeba někoho vyprávět? 

Co podle tebe měly děti ve filmu dělat? 

Kam by ses obrátil(a) ty? 

Myslíš, že by ses mohl(a) svěřit někomu z rodiny (např. mamince, tatínkovi, babičce, děděčkovi)? 

V případě, že vaše dítě odpoví na některou z otázek kladně, neváhejte jej ocenit za odvahu  a upřímnost a vyslechněte nekriticky vše, co bude ochotno vám sdělit. 

Klaďte otevřené otázky - takové, na které se nedá odpovědět jen “ano” / ”ne”. Nekritizujte, nesuďte. 

Pokud byste zjistili, že má vaše dítě nějaký problém, neváhejte se obrátit na odborníky:

Poradna E-Bezpečí http://poradna.e-bezpeci.cz/

Poskytuje formou chatu nebo e-mailu možnost svěřit se odborníkům  s projevy kyberšikany či jiných problémů ve virtuálních vztazích. 

Linka pro rodinu a školu https://linkaztracenedite.cz/

Pomáhá rodinám, dětem a dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. Vyslechnou, podpoří, odborně poradí.

Linka bezpečí  https://www.linkabezpeci.cz/

Až 400 dětí denně se obrací na Linku bezpečí telefonicky nebo e-mailem. Pomáhají řešit nejrůznější krizové situace, jako jsou potíže ve škole, ve vztazích s vrstevníky i v rodině.

Adiktologická a preventivní a mbulance “-21” https://www.cppt.cz/nase-zarizeni/adiktologicka-a-preventivni-ambulance-21

V ambulanci pro mladé lidi do 21 let vám mohou pomoci v situacích, jako je experimentování s návykovými látkami, nadužívání informačních technologií, ubližování sobě nebo druhým, s těžkostmi s prožíváním, významnými životními událostmi či změnami. 

Nezapomeňte ubližování ohlásit také ve škole / na kroužku, zkrátka tam kde vznikl vztah s ubližujícím dítětem.

CPPT