Jak mluvit s dětmi o...

 

web pro rodiče, kteří chtějí s dětmi mluvit a hledají inspiraci, podporu a informace potřebné k tomu,

aby mohli s dcerou či synem otevírat témata související s rizikovým chováním v dospívání,

jako jsou nadměrné užívání internetu, experimentování s návykovými látkami,

problémy ve vztazích s vrstevníky, se zvládáním školním zátěže a mnoho dalších 

 

TEST