O projektu

Projekt STANDBY byl vytvořen jako podpora pro mladé lidi. Je zaměřen na vztah k virtuálním technologiím, používání internetu. Projekt cílí na uvědomění, jestli čas strávený online je pod kontrolou jednotlivce. Pomáhá vyznat se v tom, jaká je hranice, za kterou už moderní komunikační technologie řídí nás a ne my je. STANDBY je možnost, jak se zastavit a podívat se na vlastní vztah k virtuální realitě. Příležitost zorientovat se v sobě, svých potřebách a zodpovědně se rozhodovat.

Během aktivního období projektu (do konce roku 2017) jsme se věnovali níže uvedeným činnostem.

Uskutečnili jsme šetření na středních školách Plzeňského kraje, týkající se problematiky virtuálního světa a světa hazardu. Výzkum byl zaměřen na zjištění herních návyků v současnosti a rodině, včetně hazardních her a na přínosy a funkce, které dotazování u hry vnímají. Dále šetření směřovalo k životním postojům, míře životní spokojenosti a volnému času respondentů. V návaznosti na tento výzkum proběhla 3 setkání ohniskových skupin, kterých se zúčastnili rovněž studenti středních škol. Zajímal nás pohled na výsledky tohoto výzkumu, postoje zúčastněných k virtuálnímu světu a hazardu a zpětná vazba k projektu.

Výsledky výzkumu a pohled středoškoláků v rámci ohniskových skupin naleznete zde: KE STAŽENÍ

Během celého projektu běžel chat, který byl k dispozici ke komunikaci především mladým lidem, kteří se pohybují v on-line, virtuálním prostředí. Podoba a realizace chatu se v průběhu období vyvíjela dle zpětných vazeb.

V reakci na podněty mladých lidí jsme vytvořili platformu anket, kde respondenti opakovaně odpovídali na otázky týkající se virtuálního prostředí. Výsledky anket naleznete zde: KE STAŽENÍ

V návaznosti na naše zjištění v rámci projektu jsme modifikovali naše služby jak s třídními kolektivy, tak s dětmi, dospívajícími a rodinami. Preventivní práci se třídními kolektivy ohledně online témat směřujeme i na první stupeň základní školy. Poradenská a terapeutická práce s obtížemi v oblasti nelátkového závislostního chování je i díky projektu Standby nyní součástí „-21“ - Adiktologické a preventivní ambulance pro děti, mladé lidi a jejich blízké.

CPPT